Керемиди Creaton

Керемиди Creaton

Керемиди Creaton Керамични керемиди -от изпечена глина- съществуват от хиляди години. Но и днес този натурален продукт буди специални емоции. CREATON усъвършенства непрестанно производството си повече от 130 години, запазвайки традиционното си качество, което идва от...

Marley Eternit – wooden shingles&shakes

Шиндлите и цепените плочи от Западен Червен Кедър на Marley Eternit са наистина възобновяеми и устойчиви покривни и облицовъчни материали с един от по-ниските въглеродни отпечатъци от всички широко използвани строителни продукти.