Materia

Фасади Equitone

Описание

Фиброциментът от серия EQUITONE [materia] е оцветен в масата фасаден материал, характеризиращ се със специална механична обработка на повърхността с цел получаване на много груба повърхност тип „мазилка“. Материалът се предлага само в два цвята и се доставя на едроразмерни панели, от които могат да се накроят плоскости с различни размери и форми. Плоскостите се предлагат в две дебелини – за видим и скрит монтаж.

Цветова палитра

Технически информация

Размер на листата 1250 х 2500 х 8 мм. и 1250 х 3100 х 8 мм.

1250 1250 х 2500 х 12 мм. и 1250 х 3100 х 12 мм.

Номинална дебелина 8 мм. и 12 мм.
Номинално тегло 15.4 кг/м² (за 8 мм.) и 22,8 кг/м² (за 12 мм.)
Модул на еластичност 15,000 N/мм²
Коефициент на линейно разширение 10 х 10-6 m/mK
Устойчивост на замръзване Пълна устойчивост на замръзване
Клас на пожароустойчивост A2-s1, d0
Топлопроводимост 0.6 W/mK

Устойчивост

Система за управление на околната среда 14001
Система за управление на качеството 9001
Система за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд 18001
Начин на производство Пресовани и въздушно изсушени
Суровини Цимент, пълнители, фибри, пигменти и добавки
Рециклиране Могат да бъдат натрошени и да се използват в циментовото производство

Галерия