Pelilam

Pelilam – printed HPL

HPL е хомогенен облицовъчен панел, който се произвежда чрез пропиване на голямо количество Kraft-хартия с фенолна смола и покритие на предната и задната повърхности с декоративна хартия.

Фасади Pelilam

Новото поколение HPL позволява принт на всичко, което желаете да имате на своята фасада.