Restauration - Balkony boards

Фасади Equitone

Описание

Серия EQUITONE [balcony] са двулицеви плоскости фиброцимент с грапава повърхност, дължаща се на кварцовия пълнител, койте се вкарва в повърхностния слой. Така получената грапава повърхност не позволява плътно прилепване на изгорелите газове в агресивната градска среда и при първия дъжд фасадите се самомият. Освен това грапавата повърхност разпръсква дъждовните капки и не позволява образуването на вадички от мръсотия по фасадата. Плоскостите се предлагат в една дебелина, но с възможност за два различни цвята на двете лица на плоскостта и с възможност за различна повърхностна обработка.

 Цветова палитра

Балконските панели се произвеждат еднолицеви или двулицеви. При двулицевите едното лице е задължително с грапавата повърхност на панелите от серия TEXTURA и може да е всеки цвят от тази серия, а второто лице се прави задължително гладко с антиграфити повърхностно покритие и цвета може да е всеки от сериите PICTURA или NATURA PRO. Сърцевината на балконските панели може да е черна, сива, червена или бяла.

Техническа информация

Размер на листата 1200 х 2450 х 12 мм. и 1200 х 3050 х 12 мм.
Номинална дебелина 12 мм.
Номинално тегло 20.1 кг/м²
Модул на еластичност 15,000 N/мм²
Коефициент на линейно разширение 10 х 10-6 m/mK
Устойчивост на замръзване Пълна устойчивост на замръзване
Клас на пожароустойчивост A2-s1, d0
Топлопроводимост 0.6 W/mK

Устойчивост

Система за управление на околната среда 14001
Система за управление на качеството 9001
Система за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд 18001
Начин на производство Пресовани и въздушно изсушени
Суровини Цимент, пълнители, фибри, пигменти

и добавки

Рециклиране Могат да бъдат натрошени и да се използват в в циментовото производство

Галерия