Клинкерни вентилируеми фасади от Stroeher

Kлинкерни вентилируеми фасади

От 2017 г. Stroeher GmbH представя новата си разработка – клинкерни вентилируеми фасади.