Система за вентилируема фасада, произведена в Испания ефективна по отношение на топло- и звукоизолация.