Reynobond

Reynobond – Reynolux

Reynobond – Reynolux

Най-често използваната дебелина на Reynobond плоскостите за интериори е 3 мм. с тегло на панелите 4,5 кг/м2.

Фасади Reynobond&Reynolux

Фасади Reynobond&Reynolux

Високо устойчив на корозия, твърд и все още гъвкав материал, който тежи 3.4 пъти по-малко от стоманата.