Reynobond – Reynolux

Reynobond – Reynolux

Най-често използваната дебелина на Reynobond плоскостите за интериори е 3 мм. с тегло на панелите 4,5 кг/м2.